RO | EN
TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE: Pentru că ne dorim ca pe acest site să domnească buna rânduială și buna cuviință, trebuie să precizăm câteva informații și reguli pentru vizitatori. Chiar dacă sunt exprimate în termeni categorici, regulile nu se vor garanții ale unui mediu prohibitiv, ci repere clare pentru o comunicare virtuală onestă și responsabilă.

PREAMBUL:
Vizitatorii pot utiliza gratuit site-ul www.raisetorace.com, în vederea informării cu privire la Campania internațională Raise to Race, respectiv activitatea echipajului de raliu #324 în cadrul Campionatului Național de Raliuri Dunlop 2019 și participarea la cele 8 etape care se derulează pe teritoriul României, după cum urmează: 02-04 mai Raliul Argeșului, 24-25 mai Raliul Aradului, 21-22 iunie Raliul Moldovei, 12-13 iulie Raliul Harghitei, 26-27 iulie Raliul Sibiului, 06-07 septembrie Raliul Iașiului, 28-29 septembrie Transilvania Rally și 18-19 octombrie Raliul Brașovului.

Ce oferă acest site/această campanie?
Site-ul www.raisetorace.com oferă posibilitatea vizitatorilor de a se informa cu privire la activitatea echipajului #324 în cadrul Campionatului Național de Raliuri Dunlop 2019. Utilizatorii care doresc să sprijine participarea echipajului în cele 8 etape, pot alege unul dintre cele 3 pachete comunicate pe site: FAN (10 euro), ANGEL (100 euro) sau GODFATHER (1000 euro), care poate fi achiziționat astfel: *Tarifele nu includ TVA.

Acest regulament se aplică și vizitatorilor care nu l-au citit. Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea site-ului www.raisetorace.com, numit în continuare și „Site” sau „Site-ul”, sunteți de acord cu termenii și conditiile legale de folosire a acestuia.

Întregul conținut al acestui Site, indiferent de natura sa, este proprietatea exclusivă a Asociației LIKE Bucharest, fiind protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Sub protecția legislației ce vizează drepturile de autor, mărci, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală, intra și conținutul transferat în bannere, diferitele forme de afișare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar și se află pe site, precum și materialele trimise de utilizatori, pentru a fi publicate pe site.

Orice comentariu/mesaj trebuie să respecte dreptul de proprietate intelectuală. Utilizatorii răspund personal pentru încălcarea legislației ce reglementează drepturile de autor și pe cele conexe. Exprimați-vă opinia personală, iar pentru referirile la materiale care nu vă aparțin, vă rugăm să indicati sursa, asigurați-vă că o faceți corect și, acolo unde este cazul, cu acceptul proprietarului de drept.


Denumirea „RaisetoRace” sau „RaisetoTace.com”, logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt/expresie, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în Site, sunt proprietatea exclusivă a Asociației LIKE Bucharest. Acestea nu pot fi utilizate în niciun mod fără acordul prealabil și explicit, exprimat în scris, al Asociației. Utilizarea abuzivă a Site-ului, neautorizată în prealabil în scris de proprietarul acestui Site, este interzisă și cade sub incidența normelor legale în vigoare, atrăgând răspunderea utilizatorului.

Informațiile și toate mesajele comunicate pe www.raisetorace.com sau transmise prin intermediul acestui site, nu pot fi considerate informații confidențiale și, din momentul trimiterii către dezvoltator, respectiv postării pe site, devin proprietatea Asociației. Proprietarul www.raisetorace.com își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată dezirabilă sau necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul Site-ului.

DREPTURILE VIZITATORILOR/UTILIZATORILOR:
 1. de acces, navigare și utilizare a acestui Site;
 2. de a beneficia de informațiile postate pe Site;
 3. de a trimite fotografii, nume, mesaje, hanstag-uri care să fie comunicate în Campania Raise to Race;
 4. de a-și exprima opiniile sub forma comentariilor ori de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate în secțiunea Contact;

OBLIGAȚIILE VIZITATORILOR/UTILIZATORILOR:
 1. Să utilizeze Site-ul doar în scopuri legale;
 2. Să nu violeze măsurile tehnnologice și de protecție ale Site-ului:


IMPORTANT! Utilizatorii care intră pe acest site convin să respecte condițiile de utilizare de mai jos, care sunt obligatorii. Dacă, după citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor, nu ești de acord cu acestea, îți recomandăm să nu utilizezi acest site!

ACCEPTAREA ACORDULUI: Termenii şi condiţiile din Acordul privind termenii şi condiţiile de utilizare (Acordul) referitoare la site-ul www.raisetorace.com (site-ul) sunt acceptate de tine. Prezentul Acord reprezintă acordul complet şi unic dintre noi şi tine, şi înlocuieşte toate celelalte acorduri, declaraţii, garanţii şi înţelegeri anterioare sau actuale cu privire la Site, conţinutul şi ofertele sau serviciile oferite de sau enumerate pe Site şi obiectul prezentului Acord. Este posibil să modificăm prezentul Acord în orice moment şi oricât de des, fără a te informa sau a-ți trimite vreo notificare specifică. Cel mai recent Acord va fi postat pe site şi poate fi citit de orice vizitator înainte de a utiliza www.raisetorace.com.

DREPTURILE DE AUTOR: Organizarea, conţinutul, design-ul, grafica şi celelalte materiale asociate acestui Site, respectiv Campaniei Raise to Race, sunt proprietatea exclusivă a Asociației LIKE Bucharest, sunt protejate de drepturile de autor aplicabile şi de alte legi proprietare, incluzând, fără limitare, legile privind proprietatea intelectuală. Copierea, reproducerea, utilizarea, modificarea sau publicarea, integrală sau parţială, a oricărui aspect sau a oricărei părţi a Site-ului, fără acordul nostru prealabil în scris, sunt strict interzise. Drepturile de autor pentru fotografiile vizitatorilor, care aleg să susțină acest proiect și achiziționează oricare dintre cele 3 pachete existente: FAN, ANGEL sau GODFATHER, aparțin în exclusivitate acestora, iar Asociația LIKE Bucharest nu poate fi trasă la răspundere pentru publicarea acestor fotografii care au fost încărcate pe site-ul www.raisetorace.com în mod benevol, de către utilizatori. În acest caz, răspunderea pentru o eventuală încălcare a drepturilor de autor, prin neprecizarea sursei sau a fotografului, de către utilizatori, nu atrage nicio răspundere din partea Asociației LIKE Bucharest. În cazul în care utilizatorii încarcă fotografia unui alte persoane, răspunderea pentru această acțiune îi revine celui care a încărcat și ne-a trimis fotografia la oricare dintre adresele de mail: fan@raisetorace.com, angel@raisetorace. În vederea rezolvării unui eventual conflict, Asociația LIKE Bucharest poate scoate stickerul de pe mașina de curse.

REGULI DE CONȚINUT ȘI FORMĂ PENTRU MESAJELE/COMENTARIILE TRIMISE/POSTATE: Comunicarea pe site se realizează în limbile română și engleză. Dorim ca și răspunsurile/comentariile să fie formulate în aceeași limbă română/engleză, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ.
 1. Înainte de a posta sau trimite un mesaj, aveți în vedere: să nu scrieți cu prescurtări folosite în mediul virtual pe diferite canale de chat sau în termeni de argou, să nu vă abateți de la subiect, să nu scrieți doar cu majuscule sau cu fonturi de culori diferite.
 2. Orice comentariu va viza doar mesajul și nu persoana. Dezacordul va fi exprimat în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent. Mesajele care exprimă atitudini critice trebuie să fie formulate astfel încât să respecte regulile unei polemici civilizate.


ȘTERGEREA ȘI MODIFICAREA: Ne rezervăm dreptul, la aprecierea noastră exclusivă, să edităm sau să ştergem orice documente, informaţii sau alte elemente de conţinut care apar pe Site, inclusiv prezentul Acord, fără a vă trimite vreo notificare sau a avea vreo obligaţie faţă de tine. Ești de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi ofiţerii, acţionarii, partenerii, avocaţii şi angajaţii noştri, inclusiv pe noi, de orice răspundere, pierderi, daune, reclamaţii şi cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, în legătură cu încălcarea prezentului Acord sau cu utilizarea Site-ului.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE: Nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru niciun fel de daune cauzate de viruşii conţinuţi în orice fişier electronic din orice formular sau document. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere faţă de tine pentru orice daune de incidentale, speciale sau de consecinţă, de orice fel, care pot apărea în urma utilizării sau imposibilităţii de a utiliza acest site.

Site-uri terţe: Toate regulile, termenii şi condiţiile, celelalte politici (inclusiv politicile de confidenţialitate) şi procedurile de operare aferente site-urilor terţe spre care există link-uri, sunt aplicabile şi ție, atunci când utilizezi site-ul www.raisetorace.com. Pentru conţinutul şi exactitatea informaţiilor şi opiniilor exprimate pe site-urile respective, noi nu ne asumăm niciun fel de răspundere, căci nu am investigat, monitorizat sau verificat exactitatea sau completitudinea informaţiilor de pe site-urile respective. Includerea oricărui site spre care există link pe site-ul nostru nu implică susţinerea sau aprobarea site-ului respectiv de către noi. Acest site şi site-urile terţe spre care există link sunt entităţi independente şi niciuna dintre părţi nu are autoritatea de a-şi asuma declaraţii sau angajamente în numele celeilalte părţi. Acţionaţi pe riscul tine dacă vă hotărâţi să părăsiţi site-ul nostru pentru a naviga pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru.

Produse şi servicii ale terţilor: Pe site-ul nostru facem publicitate la site-uri terţe spre care există link-uri, site-uri terţe ale partenerilor/sponsorilor Campaniei, de pe care puteţi cumpăra sau obţine produse, oferte, mostre de bunuri sau servicii de evaluare. Trebuie să se înţeleagă pe deplin că noi nu operăm şi nu controlăm astfel de oferte de gratuităţi, produse sau servicii oferite de site-urile terţe spre care există link. Răspunderea pentru toate aspectele legate de prelucrarea comenzilor, facturare şi servicii pentru clienţi aparţine exclusiv respectivelor site-uri terţe. Noi nu suntem parte la nicio tranzacţie între tine şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru. Ești de acord că utilizaţi astfel de site-uri terţe spre care există link pe site-ul nostru exclusiv pe riscul tău şi fără nicio garanţie de vreun fel din partea noastră, exprimată sau insinuată sau de alt fel. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru daunele pe care le poți suferi în urma tranzacţiilor dintre tine şi site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pentru vreuna dintre informaţiile care apar pe site-urile terţe spre care există link pe site-ul nostru sau pe orice alt site care are legătură cu site-ul nostru.

DREPTURI DE AUTOR PENTRU TRIMITERI:
Toate fotografiile, hashtag-urile #, expresiile, moto-urile, numele, materialele audio-video, ideile, notele, sugestiile, conceptele şi celelalte informaţii trimise nouă de tine (denumite colectiv „Trimiteri”), atât pe site-ul www.raisetorace.com, pe conturile din rețelele de socializare cu link din site sau pe mailurile: fan@raisetorace.com, angel@raisetorace.com sau godfather@raisetorace.com vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea noastră exclusivă şi nu vor fi supuse niciunei obligaţii de confidenţialitate din partea noastră. Fără a limita cele de mai sus, vom considera că deţinem toate drepturile cunoscute şi existente, de orice fel sau natură, legate de Trimiteri şi vom avea dreptul să le folosim fără restricţii în orice scop, fără a da niciun fel de compensaţie autorului Trimiterilor sau autorului de drept (fotograf, operator etc). Îți menționăm faptul că Trimiterile vor putea fi folosite în cadrul oricărei comunicări din cadrul Campaniei Raise to Race, specific dar nu limitativ: pe mașina de curse a echipajului de raliu #324, pe site-ul www.raisetorace.com, pe materialele care se printează și vor fi expuse în Parcul de Service dar nu numai, în postările de pe rețelele de socializare, în alte publicații sau pe orice tip suport de material printat etc

RESPONSABILITĂȚI:
 1. Responsabilitatea juridică pentru comentariile postate sau mesajele trimise aparține, în totalitate, utilizatorilor.
 2. Proprietarul și administratorii www.raisetorace.com nu își asumă responsabilitatea pentru:
 3. Forma și conținutul comentariilor postate pe site de utilizatori;
 4. Oricare dintre regulile încălcate de utilizatorii acestui site;
 5. Daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot aparea prin utilizarea Site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau din cauza imposibilității utilizării acestora;
 6. Întreruperea funcționarii site-ului sau a serverelor;
 7. Riscurile inerente, care pot să apară prin utilizarea Site-lui și a Internetului, în general – virusi, diferite elemente sau acțiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor s.a.m.d.;
 8. Pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și gazduit Site-ul;
 9. Breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește site-ul;
 10. Corectitudinea și actualitatea informațiilor;
 11. Conținutul furnizat de terțe persoane, indiferent de caracterul acestuia;
 12. Conținutul sau informațiile care apar pe site-urile către care www.raisetorace.com are link-uri sau care beneficiază de reclame pe www.raisetorace.com sau care au link-uri către www.raisetorace.com ori conțin reclame/mesaje de promovare ale acestuia.
 13. www.raisetorace.com nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente de forța majoră sau activitatea unei terțe persoane.
 14. Conținutul www.raisetorace.com (inclusiv comentariile postate sau mesajele transmise) poate fi modificat, șters, mutat de proprietar sau de persoanele autorizate, fără nicio înștiințare, pe baza considerentelor proprietarului acestui site sau ale persoanelor autorizate de acesta.
 15. Proprietarul www.raisetorace.com nu poate fi responsabilizat pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.
 16. Conținutul www.raisetorace.com reprezintă opiniile celor care postează materiale și comentarii. Acestea pot fi subiective și nu pot fi utilizate sau citate ca surse de autoritate sau competență în vreun anume domeniu, iar aplicarea lor, în mod normativ, la propria viață, reprezintă decizia și responsabilitatea vizitatorilor/utilizatorilor.
 17. Pentru a crea legături cu acest site sau pe conturile de socializare ale proiectului Raise to Race, postând link/banner către/pentru www.raisetorace.com sau postând link/banner pe www.raisetorace.com pentru alte site-uri, puteți să vă adresați în scris Asociației și să solicitați acest lucru. Acceptul va fi dat prin email, în max. 3 zile calendaristice. Pentru situațiile în care putem fi legați cu site-uri neafiliate, ne declinăm orice responsabilitate, ca și pentru situațiile în care pe www.raisetorace.com pot apărea astfel de legături postate fără acceptul scris al proprietarului www.raisetorace.com.
 18. www.raisetorace.com nu poate fi acuzat pentru niciun fel de daune determinate de conținutul Site-ului sau accesarea/utilizarea acestuia, în niciun fel de condiții.


CONFIDENȚIALITATEA:
Ca urmare a consimţamântului tău, reprezentanții Asociației LIKE Bucharest pot să te contacteze cu informații (comunicări) despre noutățile, evenimentele, testările organizate de Asociație, prin e-mail, SMS, telefon și alte canale digitale, cum ar fi reţelele sociale. Datele tale precum email, telefon, sau nume, sunt colectate prin site-ul Asociatiei LIKE Bucharest www.raisetorace.com prin intermediul pop-upurilor, magazinului online, formularelor de contact cu scop definit de contact, emailurilor de contact, sau înainte de testarea propriu-zisă oferită online, gratuit, pentru a putea comunica ulterior testării, în avantajul tău.
Pentru a adapta informațiile comunicate în funcţie de comportamentul si preferinţele tale, precum și pentru a-ţi oferi cea mai bună și personalizată experienţă, este posibil să analizăm și să combinăm datele tale cu caracter personal. Aceste date sunt păstrate pe serverele noastre într-un mod securizat. În vederea trimiterii de emailuri în mod securizat sau sms-uri, Asociația noastră colaborează doar cu furnizori autorizați de servicii de hosting, transmitere de mesaje sms, și emailing, care asigură confidențialitatea și respectarea reglementărilor naționale în vigoare, respectiv europene, GDPR.
Când vom analiza și combina datele tale cu caracter personal, o vom face doar în conformitate cu prevederile legale aplicabile conform GDPR, care ar putea implica obținerea unei prealabile aprobări sau confirmări și/ sau de informații suplimentare din partea ta. Aceste date pot include:
Datele pe care dorești să le partajezi activ cu noi, precum numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon, rețelele de socializare, în cazul persoanelor fizice, și informații de identificare privind compania care dorește să fie partener în cadrul Campaniei Raise to Race, în cazul persoanelor jurudice.
Dacă în urma achiziției pachetului ANGEL, nu dorești ca numele tău să fie comunicat în cadrul Campaniei, respectiv să fie scris pe combinezon sau să fie printat pe materialele campaniei, te rugăm să trimiți un mail la adresa angel@raisetorace.com.
Asociația LIKE Bucharest îţi oferă în orice moment posibilitatea sa-ţi retragi consimţamântul.
Pentru mai multe informaţii, citește Termenii și condițiile integral.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE:
Prin completarea oricăror formulare de înscriere de pe website-ul www.raisetorace.com, participanții își dau acordul ca datele lor personale trecute în formular să fie prelucrate de către Asociația LIKE Bucharest în scopurile declarate ale acestui site, precum și în scopuri statistice, conform reglementărilor prevăzute în cadrul Legii nr.677/2001, așa cum a fost modificată ulterior și GDPR, conform normelor europene.
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Asociației LIKE Bucharest trimițând o cerere scrisă, datată și semnată la adresa Bdul Mărășești nr.51, mansardă, Sector 4, cod 040251, București, în atenția Departamentului de Marketing sau un email la adresa raisetorace@gmail.com

La cererea expresă în scris/email a participanților, Asociația LIKE Bucharest se obligă:
să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 și GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Pentru înregistrarea eronată a datelor personale, Asociația LIKE Bucharest nu își asumă nicio responsabilitate.

SANCȚIUNI:
 1. Încălcarea regulilor prezentate, de către vizitatori/utilizatori, duce la re-editarea sau ștergerea unor mesaje, avertisment sau/și blocarea accesului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată.
 2. Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne rezervăm dreptul de a apela la organizațiile în drept (sperăm să nu se ajungă la astfel de situații).


GENERALITĂȚI:
Sunteţi de acord că toate acţiunile sau demersurile legate direct sau indirect de prezentul Acord sau de utilizarea de către tine a site-ului, a pachetelor achiziționate în urma utilizării site-ului, vor fi soluţionate de instanțele de pe teritoriul Municipiului București, respectiv Judecătoria Sector 1. Vă supuneţi în avans şi sunteţi de acord cu jurisdicţia respectivă pentru orice acţiune sau demers la tribunalele respective şi renunţaţi la orice reclamaţie cu privire la faptul că București – România ar fi o locaţie neconvenabilă sau nepotrivită. Acest site este controlat de Asociația LIKE Bucharest România. Drept urmare, legile din România vor guverna termenii şi condiţiile din prezentul Acord şi din întregul Site, fără aplicarea vreunui principiu privind conflictele dintre legi.

DISPOZIȚII FINALE:
Termenii și condițiile acestui Site pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau ulterioară, și intră în vigoare din momentul postării lor pe www.raisetorace.com. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic, dar mai ales dacă există un anunț pe pagina principală, în acest sens.

DATE DE IDENTIFICARE PENTRU ASOCIAȚIA LIKE BUCHAREST:

Asociația LIKE Bucharest